کد : 1278
تاریخ درج مقاله : دوشنبه 16 اسفند 1389 
SWOT در کشاورزی - تحقیقات کاربردی ـ بخش یازدهم
مواضع سند ملی توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی برنامه چهارم...
 گروه : علم و دانش / کشاورزی و شیلات
● وضعیت موجود تحقیقات کشاورزی

بارزترین شاخص توسعه یافتگی یک کشور، توان و ظرفیت علمی و فنی آن است. شاخص توان و ظرفیت علمی و فنی کشور نیز بی تردید، موضوع، کیفیت و نوع فعالیت های پژوهشی اجرا شده و یا در حال اجرا است. فعالیت های انجام یافته در زیربخش تحقیقات طی سال های 1373 تا 1383 در قالب اجرای طرح های تحقیقاتی، تولید بذر و نهال های اصلاح شده و تولید واکسن و سرم ( پزشکی و دامی) به شرح زیر خلاصه می شود:

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده در سال 1373، 2837 و در سال 1383(مصوب) 5342 طرح با رشد سالیانه 5/6 درصد بوده است که نشانگر توان علمی و پژوهشی کشور در زمینه کشاورزی بوده و تقریباً صد درصد اهداف تحقق یافته است.

اولویت های تحقیقاتی شامل موارد زیر می باشد:

- استفاده از آخرین فناوری های بیوتکنولوژی جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی

- فناوری های مربوط به استفاده از منابع آب و خاک در کشاورزی

- فناوری های مربوط به ارتقاء ارزش افزوده محصولات و فرآورده های کشاورزی و منابع طبیعی (بهبود فناوری ها در صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات اصلی و جانبی کشاورزی)

- فناوری های مربوط به توسعه پایدار کشاورزی ارگانیک

- فناوری های مربوط به ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون (طراحی، ساخت و بهینه سازی تجهیزات و ماشین آلات)

- فناوری های مربوط به جمع آوری، شناسایی، حفظ ، نگهداری و استفاده از ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری

- فناوری های مربوط به بیابان زدایی، توسعه کشت گیاهان دارویی و تولید بذور هیبرید

همه ساله مقداری بذور و نهال اصلاح شده به منظور تامین بخشی از نیازهای زیربخش های اجرایی در حد و توان موسسات تحقیقاتی ذی ربط تولید می گردد. این مقدارطی ده سال گذشته حدود 430620 تن بذر و 1991500 اصله نهال بوده است که بیشترین سهم به تولید نهال خرما و پیوندک مرکبات تعلق دارد.

همچنین طی این مدت واکسن پزشکی و دام و طیور به میزان حدود 29948600 هزار دز، سرم ضد مارگزیدگی و عقرب زدگی 938 هزار دز و سرم نرمال و داروهای انگلی دام 135970 هزار شیشه تولید گردیده است. ضمناً دستاوردهای مهم تحقیقاتی طی دوره مذکور عمدتاً شامل معرفی ارقام پرمحصول با صفات و عملکرد کمی و کیفی مطلوب، تولید واکسن های پزشکی و آنتی ژن و آنتی سرم ها، جداسازی ژن مقاوم به شوری از گیاه برنج برای اولین بار در جهان، طراحی و ساخت دستگاه آبیاری بارانی خطی، طراحی و ساخت تعدادی از ماشین آلات، تهیه نقشه خاک و آب کشور، شناسایی چندین گونه حشره مفید، تهیه و نگارش فلور ایران و ایجاد باغ گیاه شناسی ملی ایران بوده است.

● امکانات وقابلیت ها

- وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص سازمان در مدارج علمی مختلف

- برخورداری از امکانات و تجهیزات فنی و آزمایشگاهی تحقیقاتی

- وجود محیط های تحقیقاتی ( ایستگاه ها، مزارع ) با شرایط اقلیمی متنوع

- وجود یافته های تحقیقاتی در راستای توسعه کشاورزی پایدار

- همکاری گسترده با سازمان ها و مجامع تخصصی ملی و بین المللی و امکان استفاده از جدیدترین دستاوردها و فن آوری های نوین

● محدودیت ها و تنگناهای اصلی

- پایین بودن سهم تحقیقات در اقتصاد ملی و کاهش مستمر سهم تحقیقات کشاورزی از فصل تحقیقات طی 15 سال گذشته

- ناکافی بودن هماهنگی های لازم بین بخش تحقیقات و اجرا جهت هدفمند کردن تحقیقات کاربردی و ضعف اطلاع رسانی در جهت انتقال یافته های تحقیقاتی

- کمبود قوانین به منظور حفظ حقوق مالکیت معنوی محققین

- فقدان سازو کار مناسب جهت مشارکت بخش خصوصی در امر تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

● اهداف کیفی بلندمدت (اهداف آرمانی)

- ایجاد و توسعه فن آوری های نوین به منظور بهره برداری از فنون پیشرفته (بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و...) در تولید و فرآوری محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان و گیاهان دارویی

- توسعه تحقیقات به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات استراتژیک و صادراتی

- توسعه تحقیقات به منظور ارتقا کیفیت تولیدات بخش کشاورزی

- توسعه تحقیقات در جهت افزایش راندمان و کارایی آب

- توسعه بکارگیری و حفظ ذخایر توارث ژنتیکی و تنوع ژنتیک و ژرم پلاسم

- توسعه محیط های تحقیقاتی به منظور توسعه تحقیقات کشت های متراکم (گلخانه ای )

- توسعه تحقیقات به منظور افزایش بهره وری و کاهش ضایعات در تولید محصولات و فرآورده های بخش کشاورزی

- توسعه تحقیقات شناسایی و کنترل عوامل بیماری زا و آفات و علف های هرز گیاهان و جانوران مضر و بیماری های دام و آبزیان

● اهداف کیفی پنجساله (جهت گیری های اصلی)

- توسعه و بهبود کیفیت تحقیقات در جهت ارتقای ضریب امنیت غذایی با اولویت محصولات دامی و آبزیان

- بسط و گسترش تحقیقات کاربردی و توسعه ای در زمینه های آب و خاک، اصلاح بذر و نهال، اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزیان، جنگل ومرتع و آبخیزداری، آفات و بیماری های گیاهی و راه های مبارزه با آن

- توسعه تحقیقات کاربردی در راستای ارتقاء بهره وری عوامل و منابع تولید

- توسعه تحقیقات کاربردی در راستای ارتقاء کیفیت محصولات

- توسعه تحقیقات بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک

- توسعه برنامه های تحقیقاتی مرتبط با ذخایر توارث ژنتیکی، تنوع زیستی گیاهی و ژرم پلاسم گیاهان زراعی، باغی، زینتی، دارویی، مـرتعی، جنگـلی، دام و آبـزیان میکروارگانیزم ها، حشرات مفید و زیان آور

- توسعه تحقیقات باغی برای ایجاد مقاومت در مقابل تنش های محیطی با اولویت به سرمازدگی

- توسعه فروش دانش فنی نتایج حاصل از تحقیقات به بخش خصوصی و متقاضیان اطلاعات علمی ـ فنی

● اهداف کمی

- توسعه تحقیقات کاربردی به میزان دو برابر سال پایه

● فعالیت های محوری

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات محصولات اساسی و استراتژیک زراعی (آبی و دیم)

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات محصولات باغی

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات دام و طیور

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات شیلات و آبزیان

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات جنگل و مرتع و آبخیزداری

- تحقیقات کاربردی صنایع تبدیلی و تکمیلی، مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه روستایی

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز در زیربخش های زراعت، باغبانی، جنگل و مرتع

- طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات دامپزشکی

- احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز پارک ها و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

- طرح جامع شبکه های اطلاع رسانی و خدمات علمی کشاورزی

- طرح پژوهش های برنامه ریزی توسعه کشاورزی

- طرح مطالعات ساماندهی دشت های کشور

- طرح مطالعات توسعه کشاورزی مناطق مرزی

- طرح مطالعات اقتصادی و اجتماعی

- طرح توسعه منابع طبیعی

- طرح تدوین ضوابط و معیارهای فنی بخش کشاورزی

- طرح پژوهش های کاربردی توسعه پایدار

● سیاست های فضایی و منطقه ای

- توزیع فعالیت های تحقیقاتی براساس توانمندی های علمی و ظرفیت های تولیدی و نیازهای منطقه ای

● اقدامات

الف) طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات محصولات اساسی و استراتژیک زراعی (آبی و دیم):

- تحقیقات انتخاب و معرفی ارقام پرمحصول محصولات زراعی با صفات و عملکرد برتر و مطلوب و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور با تاکید بر محصولات استراتژیک

- تحقیقات حفظ و تبادل ژرم پلاسم موجود و استفاده بهینه از آن در برنامه های اصلاحی محصولات زراعی در مناطق مختلف

- تحقیقات ایجاد واریته مناسب با استفاده از روش خالص سازی لاین از بین توده های محلی

- تحقیقات در زمینه گسترش و توسعه فعالیت های بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در تولید و فرآوری محصولات زراعی

- تحقیقات انتخاب و معرفی ارقام مقاوم به تنش های محیطی (خشکی)، شوری، گرما، سرما

- تحقیقات در زمینه حفاظت از ذخایر ژنتیکی

- تحقیقات در زمینه کاهش خسارات ناشی از آفات، بیماری ها و علف های هرز از طریق روش های به نژادی و تکنیک های کنترلی

- تحقیقات در زمینه تعیین نیاز غذایی و آبی گیاهان سازگار در اقالیم و اراضی مختلف به منظور افزایش عملکرد کمی و کیفی آنها

- تحقیقات بهینه سازی، تقویت و استاندارد کردن فضاها و تجهیزات تحقیقاتی

- تحقیقات در زمینه افزایش بهره وری در مصرف آب برای محصولات زراعی

- تحقیقات در زمینه مطالعه، طراحی روش های بهینه کاربرد ماشین ها و تجهیزات کشاورزی با هدف افزایش عملکرد و حفظ منابع تولید

- تحقیقات خاک و آب به منظور ارتقا کمی و کیفی تولید محصولات مختلف زراعی

- همکاری و مشارکت در زمینه مبادلات اطلاعات علمی، تحقیقاتی و اجرای پروژه های مشترک با سازمان ها و مراکز ملی منطقه ای و بین المللی و برگزاری همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی طبق ضوابط و مقررات

- تعیین نیازهای به زراعی برای مناطق مختلف

- کنترل گواهی و نظارت بر کلیه بذور وارداتی و یا تولیدی

- بررسی و تعیین تناوب مناسب کشت و تاثیر آنها بر حاصل خیزی خاک و تولیدات محصولات بعدی و اثر آنها در پایداری عملکرد در زراعت بعدی

- بررسی روش ها و تعیین سموم مناسب جدید جهت ضدعفونی بذور محصولات مختلف برعلیه آفات و بیماری ها

- بررسی مدیریت تلفیقی آفات (IPM)

- بررسی و تعیین مناسب ترین روش کنترل، مبارزه با بیماری ها وعلف های هرز

- گسترش تحقیقات مصرف بهینه عناصر اصلی غذایی به منظور ارایه دستورالعمل های توصیه کودی برای اقالیم و خاک های مختلف

- بررسی و تعیین روش های مناسب استفاده از بقایای زراعت های مختلف به منظور افزایش حاصل خیزی خاک

- افزایش کارایی مصرف کودهای شیمیایی با استفاده از روش های مختلف مدیریتی

- بررسی و تعیین مقادیر مصرف بهینه عناصر ریزمغذی در کمیت و کیفیت گیاهان

- مصرف کودهای ترکیبی مناسب اعم از شیمیایی یا بیولوژیک یا تثبیت کننده ازت برای افزایش عملکرد و بهبود خواص کیفی گیاهان

- بررسی زمان، میزان و روش های مناسب آبیاری محصولات آبی

- بـررسی و تـعیین مـناسب تـرین تاریخ کشت، میزان بذور، آرایش زمین و ارایه دستورالعمل های مربوطه

- استفاده از روش های جدید به نژادی

- بررسی و ارایه توصیه های به زراعی مورد نیاز سیستم های مختلف زراعی کشور

- انجام تحقیقات جامع مدیریت با هدف افزایش عملکرد و ارایه راهکارهای اجرایی

- بررسی و ارایه پیشنهاد به منظور ایجاد تشکل های مناسب تولیدی

- بررسی نیاز کودی گیاهان در نقاط مختلف کشور

- انجام تحقیقات برای دستیابی به مدیریت بهینه آبیاری و افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی

- استفاده از فن آوری های نوین نظیر استفاده از سیستم های کود آبیاری به منظور افزایش کارایی توام آب و کود

- انجام تحقیقات به منظور استفاده از توان بالقوه موجودات مفید خاک زی، افزایش کارایی و تولید دانش فنی و تکثیر انبوه آنها به صورت انواع کودها و محرک های بیولوژیک

- انجام تحقیقات به منظور تعیین روش های مناسب برای افزایش مواد آلی خاکی با تاکید بر استفاده از مواد بیولوژیک، جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی و رعایت تناوب - پایش مداوم تغییرات خاک و آب

- بررسی و تعیین مناسب ترین روش آبیاری برای محصولات مختلف زراعی

- بررسی و تعیین روش های پیشگیری، کنترل و مبارزه با بیماری ها، آفات و علف های هرز

- معرفی ارقام مناسب اقالیم مختلف دیم کشور با توجه به تنش های جدی مناطق مختلف و ارقام مناسب با عملکردهای پایدار

- بررسی روش های غنی سازی نان و افزودن میزان سبوس در تولید نان های کیفی

- انجام تحقیقات به منظور مناسب ترین روش کنترل زراعی، مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی آفات و علف های هرز

- تهیه بذور مادری و گواهی شده

- انجام تحقیقات به منظور تعیین مناسب ترین نیازهای غذایی به عناصر ماکرو و میکرو

- انجام تحقیقات جهت استفاده از تثبیت ازت برای افزایش عملکرد در کشور

- بررسی و معرفی ارقام زراعی برای کشت های گلخانه ای

- بررسی و معرفی سازه های متناسب گلخانه با توجه به شرایط اقلیمی

- بررسی مسایل مربوط به تولید محصولات سبزی و صیفی به روش ارگانیک

- بررسی کشت گلخانه ها در بسترهای بدون خاک

ب ) طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات محصولات باغی:

- پروژه تحقیقات انتخاب و معرفی ارقام پرمحصول محصولات باغبانی با صفات و عملکرد برتر، مطلوب و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور

- پروژه تحقیقات حفظ و تبادل ژرم پلاسم موجود و استفاده بهینه از آن در برنامه های اصلاحی محصولات باغبانی در مناطق مختلف

- پروژه تحقیقات انتخاب و معرفی ارقام مقاوم به تنش های محیطی خشکی، شوری، گرما با اولویت به سرمازدگی

- پروژه تحقیقات در زمینه گسترش و توسعه فعالیت های بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در تولید و فرآوری محصولات باغبانی

- پروژه تحقیقات در زمینه حفاظت از ذخایر ژنتیکی

- پروژه تحقیقات تکنولوژیکی به منظور ارتقاء کیفیت و کاهش ضایعات

- پروژه تحقیقات معرفی ارقام مناسب درختان میوه هسته دار و دانه دار برای فرآوری

- پروژه تحقیقات توسعه و معرفی ارقام میوه و تولید محصولات گلخانه ای مناسب برای تولید خارج از فصل

- پروژه تحقیقات در زمینه کاهش خسارات ناشی از آفات و بیماری ها و علف های هرز از طریق روش های به نژادی و تکنیک های کنترلی

- پروژه تحقیقات در زمینه افزایش بهره وری در مصرف آب محصولات باغبانی

- پروژه تحقیقات در زمینه بهینه سازی روش های پس از برداشت، جابجایی، درجه بندی، حمل و نقل، بسته بندی، خشک کردن، انبارکردن، نگهداری و توزیع محصولات باغبانی

- پروژه تحقیقات خاک و آب به منظور ارتقاء کمی و کیفی تولید محصولات مختلف باغبانی

- پروژه تحقیقات گل و گیاهان زینتی و دارویی و قارچ های خوراکی

- همکاری و مشارکت در زمینه مبادله اطلاعات علمی، تحقیقاتی و اجرای پروژه های مشترک با سازمان ها و مراکز ملی، منطقه ای و بین المللی و برگزاری همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی طبق ضوابط و مقررات با توجه به نیاز زیربخش باغبانی

- پروژه تحقیقات تولید ارگانیک محصولات باغبانی

- پروژه تحقیقات شناسایی بیماری ها و آفات قارچ خوراکی و تعیین بهترین روش های پیشگیری و مبارزه با آنها

- پروژه تحقیقات انتخاب و معرفی ارقام محصولات باغبانی مقاوم و متحمل به بیماری های خاک زی

- پروژه تحقیقات انتخاب بهترین روش های کاشت، داشت و برداشت محصولات باغبانی در اراضی شیبدار برمبنای توسعه پایدار

- مشارکت در تولید نهال سالم و عاری از ویروس و شبه ویروس موردنیاز زیربخش باغبانی

- پروژه تحقیقات محصولات دیم باغبانی

- پروژه تحقیقات در زمینه مطالعه و طراحی روش های بهینه کاربرد ماشین ها و تجهیزات کشاورزی با هدف افزایش عملکرد و حفظ منابع تولید

- پروژه تحقیقات تعیین پتانسیل عملکرد محصولات باغبانی در شرایط اکولوژیکی متفاوت در سطح رقم

- پروژه تحقیقات انتخاب بهترین و اقتصادی ترین روش اصلاح و جایگزینی محصولات باغبانی

ج ) طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات دام و طیور:

- عوامل موثر در طول عمر اقتصادی گاوهای شیری پربازده

- تکنیک های هم زمانی فحلی و بهبود مدیریت تولید مثل در گاومیش

- پرورش بز مزرعه ای در سیستم های بسته (متمرکز) و نیمه متمرکز

- بهبود مدیریت ژنتیکی در گاوهای شیری

- توسعه پرورش نژادهای گوسفند شیری

- استفاده بهینه از خوراک دام در واحد های دامپروری

- استفاده از خوراک دام پلت شده در تغذیه گاوهای شیری

- اصلاح نژاد طیور بومی در ایستگاه های پشتیبانی مرغ بومی

- افزایش راندمان و بهبود عملکرد و تغذیه تکمیلی کلنی های زنبورعسل

- شناسایی مناطق مستعد پرورش و ساماندهی کوچ و استقرار زنبورستان ها

- اصلاح نژاد زنبورعسل

- تولید گوشت قرمز از طریق ترمینال کراس در واحدهای پرورش گاو شیری

- استفاده بهینه از ضایعات حاصل از کشتار دام و طیور

- آمیخته گری و تلاقی تجارتی در گوسفند و بز

- شناسایی و اصلاح نژاد گوسفند، بز و شتر

- سیستم های نوین تکثیر مواد ژنتیکی

- برنامه های اصلاح نژادی ایستگاه های پشتیبانی دام

- تعیین شاخص های اقتصادی برای صفات تولیدی گونه های مختلف دام و طیور در سیستم های مختلف مدیریت و پرورش

- اصلاح نژاد گاو بومی از طریق آمیخته گری

- کاربرد ژنتیک مولکولی در بررسی روابط خویشاوندی دامی و تعیین مواد ژنی، معایب و بیماری های ژنتیکی

- روش حفظ ذخایر ژنتیکی

- تولید و استفاده بلوک های غذایی از کاه، ملاس و سرشاخه ها

- استفاده بهینه از منابع غذایی دام و طیور

- استفاده از محصولات فرعی و پس مانده های کارخانجات صنایع تبدیلی در تغذیه دام و طیور

- توسعه و افزایش تولیدات کرم ابریشم

- تحقیقات ارتقاء روش های تشخیص و کنترل بیماری های دام و طیور

- تولید فرآورده های بیولوژیک مورد نیاز هدف پزشکی و دامپزشکی کشور

- تحقیقات در زمینه آلوده کننده های شیر و فرآورده های لبنی به منظور کاهش سطح آلودگی

- تحقیقات در زمینه کیفیت لاشه تولیدی در فرایند ذبح و کشتارگاه

د ) طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات شیلات و آبزیان:

- تحقیقات ماهیان گرم آبی به منظور افزایش تولید در واحد سطح و کاهش هزینه های تولید

- تحقیقات ماهیان سردابی با اصلاح نژاد، کاهش FCR و کاهش هزینه های تولید

- تحقیقات اصلاح نژاد گونه های بومی به منظور تنوع بخشی در گونه های پرورشی

- تحقیقات میگو به منظور افزایش تولید در واحد سطح کاهش FCR و کاهش هزینه های تولید

- تحقیقات بهداشت و بیماری های آبزیان (ماهی)

- مشارکت در تحقیقات بین المللی تن ماهیان و سایر سطح زیان درشت

- مبارزه بیولوژیک با گونه های مهاجم از جمله شانه داران دریای خزر

- تحقیقات فرآوری آبزیان

- مطالعات و تحقیقات اکولوژی منابع آبی دریای خزر، آب های داخلی، خلیج فارس و دریای عمان

- تحقیقات بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان دریای خزر

- تحقیقات بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان (سطح زیان، کف زیان)

- مطالعات اقتصادی، اجتماعی جوامع صیادی و آبزی پروران کشور

- تحقیقات گونه های آبزیان غیرمعمول (صدف، لابستر آب شیرین، گیاهان دریایی)

- تحقیقات غذای زنده و آرتمیا

- توسعه فن آوری اطلاعات، ارتباطات علمی و IT

هـ ) طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات جنگل و مرتع و آبخیزداری:

- توسعه فعالیت های تحقیقاتی در راستای شناسایی تنوع زیستی و اکوسیستم های ویژه کشور

- توسعه تحقیقات در راستای افزایش تولید و دسترسی به منابع جدید سلولزی در خارج از عرصه جنگل و مرتع جهت کاهش فشار برمنابع طبیعی کشور

- تعیین الگوهای مناسب مدیریت حوزه های آبخیز کشور

- تعیین عوامل موثر در وقوع، تشدید سیلاب و بهینه سازی روش های مهار و بهره برداری آن

- تعیین روش های استاندارد لازم در زمینه حفاظت سواحل

- تعیین روش های بازیافت و اصلاح اراضی ساحلی

- تعیین روش های مناسب پهنه بندی سیل خیزی حوزه های آبخیز به منظور کاهش خسارات سیل

- پایش و بررسی روندهای توسعه یا وقوع خشکسالی در کشور

- تدوین ضوابط و معیارهای مکانیکی، مطالعه، طراحی و اجرای سدهای زیرزمینی، تاخیری و تغذیه ای

- تحقیقات در زمینه شناخت منابع جدید آبی کشور

و ) تحقیقات کاربردی صنایع تبدیلی وتکمیلی، مکانیزاسیون کشاورزی وتوسعه روستایی:

- توسعه، بهبود و کاربرد مکانیزاسیون در محصولات کشاورزی و دامی

- توسعه و بهبود فناوری تولید تجهیزات سیستم های آبیاری تحت فشار

- توسعه کاربرد و کسب دانش فنی در زمینه محیط های کشت قابل کنترل

- اصلاح ساختار تکنولوژیکی تولید و بسته بندی پنیر سفید آب نمکی

- اصلاح ساختار تولید عصاره و گلاب از گیاهان معطر دارویی

- بررسی فن آوری سورت لیزری کشمش با توجه به نوع واریته

- بررسی فن آوری تولید شیره خرما ( قند مایع خرما)

- توجیهات اقتصادی مربوط به ساخت دستگاه های شستشو، پولک گیری، سرزنی ماهی و پالایش گوشت ماهی

- بررسی فن آوری بسته بندی اسپتیک گوجه فرنگی

- بررسی تکنیک های جدید آسیاب کردن گندم با توجه به نیازهای صنایع تبدیلی وابسته به آن

- بررسی و ارایه صنایع تبدیلی کنجاله زیتون برای مصرف خوراک دام

- بررسی و تعیین روش های جدید صنایع تبدیلی ذرت خصوصاً ذرت روغنی

- بررسی و ارایه روش های نوین فن آوری زیتون ( مارمالاد زیتون، بسته بندی های نوین دانه زیتون و روغن زیتون)

- بررسی و ارایه فن آوری مناسب تبدیل شالی به برنج براساس واریته های مختلف

- بررسی فن آوری سورت و بسته بندی خرما و انجیر

- روش های استفاده بهینه از ضایعات

- بررسی فن آوری صنعت بسته بندی زعفران و تولید اسانس، پودر، روغن و اسپری زعفران براساس استاندارد اروپا

- بررسی کارآیی سیستم های خشک کن ذرت در کشور و ارایه راهکارهای مناسب

- بررسی توسعه کشت گندم دروم (آرد سمولین) برای تهیه ماکارونی Pasta

- ارزیابی عملکرد کششی تراکتورهای رایج در ایران

- بررسی و ارزیابی ماشین ها و ادوات مناسب ایران با توجه به شرایط اقلیمی و نظام بهرهبرداری

- بررسی روش های کاهش ضایعات در برداشت غلات با کمباین

- بررسی راندمان ماشین های فرسوده و میزان مصرف سوخت در آنها

- بررسی تعیین سطوح تکنولوژی و انرژی مصرف مکانیکی

- شناساسی لایحه سخت زیرین درمزارع کشور

- بررسی و تعیین مناسب ترین وسایل خاک ورزی در اراضی آبی و دیم در شرایط اقلیمی مختلف کشور

- بررسی و تحقیق در زمینه امکان بکارگیری روش های بی خاک ورزی و کم خاک ورزی در شرایط اقلیمی و خاک های مختلف کشور

- بررسی اثرات کاربرد ادوات خاک ورزی در رطوبت غیربهینه

- بررسی چگونگی استفاده دستگاه های مرکب خاک ورزی و کشت جهت سرعت بخشیدن به عملیات و صرفه جویی در هزینه

- تحقیق در زمینه روش های مناسب کشت مکانیزه محصولات کشاورزی

- تحقیق در زمینه ادوات مناسب در آبخیزداری

- تحقیق در زمینه ماشین های جمع آوری بذر گیاهان مرتعی و دارویی

- تحقیق در زمینه مناسب ترین روش برداشت محصولات کشاورزی

- طراحی و ساخت ماشین ها و ادوات کشاورزی و کاربری آنها

- مطالعه کارایی ماشین ها و ادوات کشاورزی

- بهینه سازی سوخت و تولید ماشین های کشاورزی در مراحل مختلف تولید

- بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی مکانیزاسیون کشاورزی در مناطق روستایی کشور

- بررسی نقش مکانیزاسیون در افزایش بهره وری نهادهای کشاورزی

- تحقیق و مطالعه تکنولوژی های مناسب و متناسب با اهداف توسعه پایدار

- تحقیق و بررسی تنگناهای زیست محیطی و معرفی تکنیک های مناسب برای برون رفت از معضلات

- تحقیق و بررسی الگوهای مناسب و اقتصادی مکانیزاسیون در محصولات و اقلیم های مختلف کشور

- بررسی و طراحی نظام اعتبارات خردروستایی

- بررسی، شناساسی و امکان سنجی زمینه ها و پتانسیل های اشتغال زایی در مناطق روستایی (با تاکید بر بخش کشاورزی و صنعت)

- تعریف، شناسایی و طبقه بندی انواع نواحی روستایی کشور

- مبانی نظری، الگو و روش های برنامه ریزی توسعه نواحی روستایی

- بررسی و طراحی نظام ارزشیابی توسعه روستایی در ایران

- طراحی چارچوب مفهومی روش شناسی و تواناسازی اقتصاد محلی در نواحی توسعه یافته روستایی با استفاده از رهیافت ارزیابی مشارکتی

ز ) طرح جامع بهبود توسعه تحقیقات مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز در زیربخش های زراعت، باغبانی، جنگل و مرتع:

- تحقیقات در زمینة پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از آفات، بیمارگرها و علف های هرز زارعی، باغی و جنگل ها و مراتع کشور

- تجزیه و تحلیل خطر آفات، بیمارگرها و علف های هرز مهم قرنطینه ای و غیرقرنطینه ای (بومی)

- تحقیقات در زمینه روش های کنترل آفات قرنطینه ای محصولات مختلف و تهیه نقشه پراکندگی آنها

- تعیین روش های تشخیص (شناسایی) Identification سریع آفات (با استفاده ازروش های مولکولی و غیرمولکولی)

- تعیین پراکندگی دقیق آفات، علف های هرز قرنطینه ای که در دهه های گذشته وارد کشور شده اند

- تعیین پراکندگی دقیق آفات، بیمارگرها و علف های هرز مهم بومی کشور

- تعیین روش های ضدعفونی مناسب محصولات کشاورزی وارداتی و صادراتی با توجه به الزامات جهانی (محدودیت مصرف گاز متیل بروماید، لزوم عاری بودن محصولات از باقیماندة سموم، لزوم حفظ کیفیت و ظاهر محصول و ...)

- تحقیق در زمینة شناسایی، معرفی، نحوة تکثیر و رهاسازی عوامل کنترل کننده بیولوژیک

- تحقیق پیرامون روش های مبارزه غیرشیمیایی موثر برعلیه آفات

- شناسایی و معرفی ترکیبات شیمیایی، بیوشیمیایی و میکروبی آفت کش با کارایی بالا (اثر اختصاصی، کم خطر با دز مصرفی پایین تر)

- تحقیق پیرامون شناسایی، معرفی و پیشنهاد حذف سموم خطرناک متداول و جایگزین نمودن آنها با سموم مناسب تر ( دز مصرف پایین تر، کم خطرتر، دورة کارنس کوتاه تر، اختصاصی تر و ...)

- تحقیق پیرامون شناسایی، جداسازی، تعیین فرمول شیمیایی و سنتز ترکیبات جلب کننده حشرات (فرمون ها)

- تعیین آستانه و سطح زیان اقتصادی آفات مهم و کلیدی در محصولات زراعی، باغی، جنگل ها و مراتع

- تولید گیاهان مقاوم و یا متحمل به آفات و بیمارگری های مهم با استفاده از روش های مولکولی ( بیوتکنولوژی)

- بررسی امکان بروز مقاومت در علف های هرز مزارع و باغات کشور به علف کش های متداول در اثر استفاده مکرر و متوالی

- تهیه و تدوین برنامه های IPM برای محصولات مهم و استراتژیک کشور و اجراء آن برنامه ها در پایلوت های تحقیقی ـ ترویجی

- تحقیق پیرامون روش های کنترل آفات و بیمارگرهای مهم محصولات گلخانه ای و زیر پلاستیک

- شناسایی ومعرفی سمپاش های مناسب و کارا و نیز تکنیک های سمپاشی برای محصولات مهم و آفات مشخص و کلیدی

- تعیین میزان خسارت اقتصادی وارد به محصولات استراتژیک کشور در اثر حمله آفات مختلف ( به تفکیک محصول و نوع آفت، در شرایط مبارزه و عدم مبارزه)

- بررسی نقش تغییر اقلیم (بروز گرما - خشکی و...) در طغیان آفات، بیمارگرها و علف های هرز

- بررسی نقش رژیم و الگوی کشت در طغیان و عدم طغیان آفات، بیمارگرها و علف های هرز

- بررسی نقش تغذیه، آبیاری، نوع خاک، زمان کاشت، فاصله کاشت، تناوب، آیش و پارامترهای مشابه در بروز و طغیان و یا عدم بروز و طغیان آفات، بیمارگرها و علف های هرز

- تعیین روش های ردیابی دقیق و کشف (detection) به موقع آفات و بیمارگرها

- طراحی و تهیه بانک و یا بانک های اطلاعاتی گیاه پزشکی کشور

- تعیین حداکثر مجاز باقیماندة سموم مصرفی (MRL) در محصولات مختلف

ح ) طرح جامع بهبود و توسعه تحقیقات دامپزشکی:

- تحقیق در زمینه اپیدمیولوژی بیماری های ویروسی نظیر: تب برفکی، آبله شتری، بلوتانگ در گوسفند و بز، آنفولانزای اسب و...

- تحقیق در زمینه اپیدمیولوژی بیماری های باکتریایی نظیر: سل گاوی، بروسلوز، عفونت لپتوسپیرا انیتروگانس درنشخوارکنندگان و...

- تحقیق در زمینه اپیدمیولوژی بیماری های انگلی نظیر: بیماری های انگلی شتر، دیکروسلیوم، مطالعه آلودگی حلزون های آلوده به انگل ها و...

- تحقیق در زمینه شناسایی عوامل بیماریزا (ویروسی، باکتریایی، انگلی و قارچی) نظیر: پتوموویروس ها در گله های گوشتی طیور، ویروس آنفولانزا و...

- تحقیق در زمینه ابداع و توسعه روش های نوین تشخیص بیماری های نظیر: تست های الیزای رقابتی و PCR در تشخیص بیماری یون، تست مالیین و مقایسه آن با روش های CFT و الیزا و...

- تحقیق جهت دستیابی به فرآورده های بیولوژیک جدید نظیر: واکسن آبله گوسفند و بز با سویه Capri Pox و ایمنی زایی آن، دستیابی به تکنولوژی واکسن گلون شده لاسوتا، واکسن آزمایشگاهی PPR,ORT و...

- تحقیق به منظور ارزیابی و بهبود کیفیت فرآورده های بیولوژیک نظیر: انواع واکسن های تـب بـرفـکی و تـعیین تـعداد آنتی ژن های آنها، دوام ایمنی واکسن های بروسلوز (S19- REV1)، واکسن های برونشیت، لارنگو و پاستورلوز طیور در مزرعه و...

- مـطـالعه و ارزیـابی داروهـای مـورد مصرف در دامپزشکی نظیر: هم سنگ زیستی (Bio- Equ - ivalence) بین داروهای ژنریک تولید داخل با انواع تولیدات اصلی آنها، باقیمانده داروهای ژنریک پس از زمان پرهیز آنها در فرآورده های خوراکی و...

ط) طرح تحقیقات و پژوهش های برنامه ریزی توسعه کشاورزی:

- پژوهش شناخت توان اکولوژیک مناطق کشور

- پروژه سنتز مطالعات توسعه کشاورزی و منابع طبیعی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی

- پروژه پژوهش توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

- پروژه پژوهشی تبیین و تدوین ساختارهای مناسب حقوقی و قانونی بخش

ی) طرح مطالعات ساماندهی دشت های کشور:

- پژوهش و مطالعات ساماندهی دشت های بحرانی

- پژوهش و مطالعات ساماندهی دشت های قابل توسعه

ک) طرح مطالعات توسعه کشاورزی مناطق مرزی:

- پژوهش و مطالعات توسعه کشاورزی مناطق غرب کشور

- پژوهش و مطالعات توسعه کشاورزی مناطق جنوب کشور

- پژوهش و مطالعات توسعه کشاورزی مناطق شرق کشور

- پژوهش و مطالعات توسعه کشاورزی مناطق شمال شرق کشور

ل) طرح مطالعات اقتصادی اجتماعی:

- طرح تحقیقات و پژوهش های بهره وری عوامل و نهاده های تولید

- پژوهش اقتصاد کالایی محصولات کشاورزی

- پژوهش بهره وری عوامل و نهاده های تولید در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

- پژوهش های بازرگانی و سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی (زراعی، باغی، دامی و آبزیان)

- پروژه متنوع سازی سیاست های حمایتی متناسب با سیاست های دولت

- تحقیقات و پژوهش های تجارت بین الملل کشاورزی و WTO

- پروژه طراحی نظام بهینه تعرفه های کشاورزی

- پروژه تدوین استراتژی مذاکراتی بخش کشاورزی و مذاکرات تجاری در فرایند عضویت در WTO

- پژوهش ارزیابی چگونگی اجرای نظام تطبیقی استانداردهای بهداشتی مرتبط با بخش کشاورزی با استانداردهای جهانی

- پژوهش تعیین الگوی تجارت خارجی محصولات کشاورزی

- پژوهش بررسی آثار عضویت WTO بر بخش کشاورزی

- پژوهش آثار محصولات منطقه ای و بین المللی بر بخش کشاورزی

م) پروژه پژوهش های ضوابط و معیارهای فنی:

- پژوهش تهیه و تدوین ضوابط فنی، خدمات زیربنایی و تاسیسات بخش کشاورزی

- پژوهش تهیه و تدوین ضوابط فنی و فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی

- پژوهش تهیه و تدوین ضوابط و فعالیت های نوین در بخش کشاورزی

ن) سایر فعالیت های تحقیقاتی :

- تحقیقات خاک و آب به منظور ارتقاء بهره وری و استفاده بهینه از این منابع در جهت افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی

- تحقیقات کاربردی در زمینه استفاده مجدد از پسماندها و محصولات فرعی کشاورزی

- تحقیقات کاربردی در زمینه کاهش هزینه های تولید محصولات کشاورزی

- تحقیقات دستیابی به تکنولوژی مناسب به منظور ارتقاء کیفیت محصولات و کاهش ضایعات

- تحقیقات در زمینه بهینه سازی روش های پس از برداشت با استفاده از فن آوری های نوین

- تعیین روش های مناسب حفاظت خاک در جهت توسعه پایدار

- بهبود مداوم کیفیت تولیدات بیولوژیک و اطلاعات علمی کاربردی

- همکاری و مشارکت در زمینه مبادله اطلاعات علمی، تحقیقاتی و اجرای پروژه های مشترک با سازمان ها و مراکز علمی، منطقه ای و بین المللی

س) طرح پژوهش های کاربردی توسعه پایدار:

- پروژه پایدار سازی تولید و مصرف نهاده ها در بخش کشاورزی

- پروژه پایش تنوع زیستی در بخش کشاورزی

- پروژه فرهنگ سازی ( آموزش، اطلاع رسانی و ارتباطات) توسعه پایدار کشاورزی

- پروژه مقابله با آثار سوء تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی

- پروژه ارزش گذاری زیست محیطی منابع پایه

- پروژه مشارکت در تدوین استانداردهای زیست محیطی کشاورزی در سطح ملی (موسسه تحقیقات خاک و آب)

- پروژه پایش مستمر آلاینده ها و عوامل مخرب محیط زیست در بخش کشاورزی (موسسه تحقیقات خاک و آب)

- پروژه مدیریت پسماندها و پس آب های کشاورزی

- پروژه مدیریت ضایعات کشاورز


خبرگزاری ایسنا www isna ir